Workshop

Workshop voor scholen:

“Bewegend leren”

We weten allemaal dat bewegen en leren elkaar versterken.

Maar welke bewegingen maken dan het verschil?

En hoe integreer ik dat in mijn onderwijs?

Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken, lijkt een positieve invloed te hebben op het leren bij basisschoolleerlingen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat leerlingen meer gericht zijn op hun taak. Metingen laten zien dat fysiek actieve taal- en rekenlessen, de reken- en spellingvaardigheden verbeteren.

In deze workshop bied ik jullie een aantal werkvormen met bewegend leren aan, die het brein stimuleren, zodat de leervaardigheden geautomatiseerd en gememoriseerd worden. Voor elke bouw (niveau) laat ik werkvormen zien en voeren we samen uit. Daarmee hoop ik jullie te inspireren om het bewegend leren in je eigen klas in te zetten en uit te breiden naar eigen inzicht.

Workshop voor ouders en leerkrachten:

“Beelddenken en visueel leren” 

Voor ouders en leerkrachten wordt regelmatig een informatieavond georganiseerd over het Beelddenken en visuele leren. Daarnaast krijgt u informatie wat De wijze van leren voor uw kind kan betekenen. 

 Workshop voor leerkrachten:

Beelddenken: “Ben ik in Beeld, visueel leren met kinderen”

Over visueel leren op de basisschool en signaleren, diagnosticeren en begeleiden van beelddenkers

 

Een workshop kunt u op uw eigen school/locatie aanvragen. Meer informatie kunt u opvragen via de mail/telefoon