Wereldspel

Het Wereldspel is het enige non-verbale onderzoeksinstrument ter wereld dat zicht geeft op iemands affectieve, pedagogische en cognitieve aspecten.

In enkele minuten tijd krijgt een bevoegd onderzoeker inzicht in de binnenwereld van een leerling, diens leerstrategieën en cognitieve capaciteiten. In mijn praktijk werk ik sinds 2013 met het wereldspel.

Het geeft me veel informatie over hoe een kind denkt. Kijk onderstaande informatiefilm of

Klik hier voor meer informatie op de nieuwe website van het wereldspel.