biedt hulp met…

slider leerondersteuning

De wijze van leren biedt leerondersteuning op het gebied van:

Technisch en begrijpend lezen
Lezen is een vaardigheid die als eerste een juiste techniek vraagt om in een goed tempo nauwkeurig te lezen. Om het technisch lezen te verbeteren kan ik het RALFI en het CONNECT lezen inzetten en zo aansluiten bij de werkwijze volgens het protocol bij Leesproblemen van de basisscholen. Naast technisch vlot kunnen lezen is het tekstbegrip bij begrijpend lezen een belangrijke factor. Om het tekstbegrip significant te verbeteren kan ik met de Kleurmethode handvatten aanreiken om teksten beter te begrijpen. De Kleurmethode geeft uw kind inzicht in de opbouw en structuur van de tekst. 

IMG_6571

 

Spellen van (werk)woorden

Als het spellen van (werk)woorden problematisch verloopt kunt u bij De wijze van leren terecht. Met een kort onderzoek kan ik met een foutenanalyse van de spelling van uw kind bepalen welke wijze van leren het beste aansluit bij de talenten en leerstijl van uw kind. Hierbij sluit ik ook zoveel mogelijk aan bij de werkwijze en regels van de spellingmethode van de huidige basisschool van uw kind. 

IMG_6565         IMG_2578

Rekenen

Rekenen vraagt beheersing van alle stappen die op het rekengebied aan bod komen in het basisonderwijs. Als een stap onvoldoende beheerst wordt, heeft dat invloed bij het oplossen van rekenopgaven. Met uw kind kan ik uitzoeken welke stap opnieuw/anders aangeboden dient te worden. Daarbij probeer ik aan te sluiten bij de werkwijze van de basisschool. Om het automatiseren bij rekenen te verbeteren, maak ik o.a. gebruik van Jamara. Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Op mijn site is een aparte pagina over Jamara rekenen.

Jamara website