Spelling met Pi-Spello

Pi SpelloPi-Spello is een spellingmethode voor leerlingen met spellingmoeilijkheden en dyslexie. Pi-Spello is ontwikkeld voor al die kinderen (met of zonder dyslexie) die op school  vastlopen bij de spellingslessen. Het is een methode die de kinderen eindelijk helpt met o.a. de open en gesloten lettergrepen. Pi-Spello helpt kinderen de klanken en klankstukjes die ze horen om te zetten in woorddelen en tekens.

In de methode wordt de aandacht vooral gelegd op de klanken van een woord, in tegenstelling tot een woordbeeld.

Kinderen met woordbeeld kunnen niet alle woorden van het woordenboek opslaan. Zij hebben baat bij deze visuele spellingsregels; met kleur-codekaarten vindt een leerling feilloos de regel en de juiste schrijfwijze bij het woord. 

Kinderen zonder woordbeeld zijn niet in staat om kant en klare woorden in hun hersenen op te slaan. Daarom is het overschrijven van woorden voor hen ook zo frustrerend. Op hele korte termijn blijven deze woorden wel hangen, maar een paar dagen later zijn de woorden weer verdwenen. Als je geen houvast hebt aan een woordbeeld zul je moeten afgaan op de klanken van het woord. Je moet die klanken kunnen omzetten in de juiste tekens.IMG_6568

Leerlingen leren in 37 leseenheden alle klanken en klankstukjes binnen een woord te herkennen en om te zetten in de juiste tekens en woorddelen. Om deze klanken en klankstukjes in beeld te brengen, wordt er gebruik gemaakt van een nieuw alfabet, het Pi-Spellobet. In het Pi-Spellobet zijn alle tekens en woorddelen, ondersteund door een vaste kleur opgenomen.

Met Pi–Spello leert een kind o.a.:

  • Dat een woord een combinatie van klanken en klankstukjes is.
  • Dat een woord een combinatie van tekens en woorddelen is.
  • Te schrijven en denken in kleur. 
  • De klank omzetten in kleur bevordert het rustig nadenken over de klankstructuur van het woord.
  • De directe koppeling van de klank aan een kleur activeert de toepassing van de nodige spellingregel: bij de lange klank (geel) hoort een andere regel dan bij de korte klank (groen) of het Sufferdje (roze).

 

IMG_2578

In de methode leren leerlingen woorden te schrijven in de ondersteunende kleuren.
In de werkboeken (huiswerk) zijn naast de kleuroefeningen ook oefeningen, die de leerling in één kleur met pen of potlood moet schrijven, opgenomen.

Deze beproefde methode sluit goed aan bij verschillende spellingmethodes op de basisschool.  

Voor meer info kunt u terecht op de website van PI Spello:

www.pi-spello.nl