Reken Bootcamp trainer

Als Reken Bootcamp trainer geef ik workshops om de tafels te automatiseren. Bij het werken op school, zet ik de materialen in om kinderen in groepen te begeleiden bij het rekenen. In mijn praktijk zet ik het in bij individuele leerlingen. Hierbij maak ik o.a. gebruik van het Joepspel, de materialen van de Reken Bootcamp en Brain Gym. Veel leerlingen hebben zichzelf al bewegend en met visuele ondersteuning de tafels eigen gemaakt.