Reken Bootcamp trainer

Als Reken Bootcamp trainer geef ik workshops om de tafels te automatiseren. Bij het werken op school, zet ik de materialen in om kinderen in groepen te begeleiden bij het rekenen. In mijn praktijk zet ik het in bij individuele leerlingen. Hierbij combineer ik o.a. het gebruik van het Joepspel, de materialen van de Reken Bootcamp en Brain Gym®. Veel leerlingen hebben tafels geleerd met bewegen en met visuele ondersteuning.