Rekenen

Rekenen vraagt beheersing van alle stappen die op het rekengebied aan bod komen in het basisonderwijs. Het kan zijn dat uw kind door welke omstandigheid ook een stap gemist heeft. Als een stap onvoldoende beheerst wordt, heeft dat invloed bij het oplossen van rekenopgaven. Al bewegend waar mogelijk zal ik met rekenen aan de slag gaan,  sommen kun je ook beantwoorden al springend op een mat. Met uw kind kan ik uitzoeken welke stap opnieuw of anders aangeboden dient te worden, sinds 2017 ben ik bevoegd Reken Bootcamp trainer. 

Met b.v. visuele rekenschema’s krijgt een leerling meer grip om het uitrekenen van de sommen. Als je weet uit welke strategieën je kunt kiezen, is het uitrekenen van een redactiesom een stuk makkelijker!

verhouding copy

Dit is het schema van de verhoudingstabel. Nadat een leerling geleerd heeft hoe dit schema werkt, passen we het toe in verschillende redactiesommen.

Daarbij probeer ik aan te sluiten bij de behoefte van de leerlingen en de werkwijze van de basisschool. Om het automatiseren bij rekenen te verbeteren, maak ik o.a. gebruik van Jamara. Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Op mijn site is een aparte pagina over Jamara rekenen.