Beelddenkonderzoek

Om te  vast te stellen of een kind een beelddenker is kan ik een beelddenkonderzoek afnemen. Dit onderzoek is een individueel onderwijskundig onderzoek dat de volgende onderdelen bevat;

Het pedagogisch onderzoek
Met verschillende materialen wordt al spelenderwijs gekeken naar de manier waarop een kind een taak aanpakt. Welke strategie gebruikt het kind? We kijken hoe flexibel een kind is in zijn strategie-gebruik.  Daarnaast kunnen we vaststellen hoeveel leerstof een kind aankan en hoe complex die mag zijn. Een nonverbale intelligentietest, een leerstijlenonderzoek en geheugentest biedt veel inzicht in de
leerbaarheid en/of onderwijsbaarheid van een kind.

Het wereldspelonderzoek
Het wereldspel is het eerste en enige ‘projectieve onderzoeksmiddel’ waarmee je kunt vaststellen  of een kind in beelden denkt. Het wereldspel is in eerste instantie speelgoed. Zo ziet het eruit en zo wordt het ook door de kinderen ervaren. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het informatie  over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Het didactisch onderzoek

In het didactisch onderzoek wordt gekeken naar de vaardigheden van het kind op gebied van:

  • Technisch lezen (woorden en zinnen)
  • Begrijpend lezen.
  • Spelling
  • Rekenen

Het onderzoek wordt afgenomen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor groep 1 tot en met 3 worden aangepaste materialen gebruikt.