JaMaRa rekencoach cursus

De JaMaRa rekencoach cursus die ontwikkeld is door het CNLS en het Breincentrum. Als bevoegd JaMaRa docent geef ik deze opleiding van Breincentrum in Limmen (Noord-Holland).

In de agenda vind je de data voor de cursus.


De cursus duurt een hele dag.

Inloop van 9:15 -9:30 uur

Cursus van 9:30-16:00 uur

De cursus is te bestellen via de webwinkel van het Breincentrum:

Klik hier om je op te geven voor een JaMaRa opleiding in Limmen

Voor meer informatie kun je me mailen: petri@dewijzevanleren.nl

 Locatie:

Ons Huis

Zuidkerkenlaan 23

1906 AC Limmen

Wie kan aan de cursus deelnemen:

De cursus is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten, logopedisten, kindercoaches, orthopedagogen en psychologen.

Inhoud Jamara:

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie, onbeperkt toepasbaar bij elke getalgrootte.
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind starten
 • via motorische en tactiele activiteit het leervermogen activeren
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren
 • trainen van het werkgeheugen

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

Na de testjes volgen:

 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen handelingsplan

Jamara leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt  om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.
Thuis wordt er ook iets van de ouders verwacht.  Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.
Daarnaast moet er met het Jamaracomputerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.