Onderzoek

Intake gesprek

Indien u geïnteresseerd bent, volgt een intake gesprek waarin u uw zorgen en wensen kunt uitspreken. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat het beste is voor uw zoon of dochter.

Wereldspel

Onderzoek

Om de problemen goed in beeld te krijgen kunnen diverse korte onderzoeken worden uitgevoerd, door mij of door andere specialisten. Indien uw zoon of dochter al een ander onderzoek heeft gehad, kan dit ook als uitgangspunt worden gebruikt voor behandelingen.

U kunt bij mij terecht voor een individueel uitgebreid of verkort Onderwijskundig Beelddenkonderzoek (incl. beelddenkverklaring met advies voor scholen). Hierin zal helder naar voren komen welke problemen omtrent het leren er specifiek spelen. Ook kan ik een PI-dictee afnemen, diverse leestoetsen en het rekenniveau/strategieën bij rekenen onderzoeken. Naar aanleiding van het onderzoek volgt een advies.

Advies

Na afronding van een onderzoek zal een officieel verslag worden geschreven waar een advies uit naar voren komt. Indien gewenst kan ik het advies met handelingssuggesties bij de basisschool bespreken en zo een samenwerking met de basisschool optimaliseren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail of bellen.