Wereldspel: Algemeen

 

Het officiële diagnosticum:

Het Wereldspel

kan ik inzetten als nonverbaal instrument om te signaleren in welke mate een kind voornamelijk in beelden of in taal denkt. Tijdens de omgang met het wereldspel-materiaal laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Tevens kunnen met behulp van het ‘Ojemann Wereldspel’ gegevens worden verzameld over de cognitieve en over de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook geeft het wereldspel aan welke wijze van leren het meest effectief is voor uw kind.

Als EXPERT Beelddenken kan ik naast dit Wereldspel onderzoek een Onderwijskundig Beelddenkonderzoek afnemen. Met de adviezen afkomstig uit dit onderzoek kan uw kind op de basisschool/ voortgezet onderwijs gerichter leerhulp krijgen.

Voor een wereldspelonderzoek kunt u contact opnemen met mij.