Technisch en begrijpend lezen

Lezen is een vaardigheid die als eerste een juiste techniek vraagt om in een goed tempo nauwkeurig te lezen.

Om het technisch lezen te verbeteren kan ik het RALFI en het CONNECT lezen inzetten en zo aansluiten bij de werkwijze volgens het protocol bij Leesproblemen van de basisscholen. Naast technisch vlot kunnen lezen is het tekstbegrip bij begrijpend lezen een belangrijke factor. Om het tekstbegrip significant te verbeteren kan ik met de Kleurmethode handvatten aanreiken om teksten beter te begrijpen. De Kleurmethode geeft uw kind inzicht in de opbouw en structuur van de tekst.