Rekenen

Rekenen vraagt beheersing van alle stappen die op het rekengebied aan bod komen in het basisonderwijs. Als een stap onvoldoende beheerst wordt, heeft dat invloed bij het oplossen van rekenopgaven. Met uw kind kan ik uitzoeken welke stap opnieuw/anders aangeboden dient te worden. Daarbij probeer ik aan te sluiten bij de werkwijze van de basisschool. Hierbij sluit ik bij de mogelijkheden en talenten van uw kind. De Kleurmethode biedt uw kind structuur bij de redactiesommen. Om het rekenbegrip te visualiseren kunnen de strategieën van Ik leer anders effectief zijn.