Onderzoek

Bij de wijze van leren kunt u terecht voor verschillende onderzoeken:

Leerstijlen Onderzoek

Beelddenkonderzoek, oa. met het wereldspel

Didactisch onderzoek op het gebied van:

  • Rekenen, automatiseren b.v.
  • Spelling, met behulp van het PI dictee
  • Lezen, begrijpend en technisch lezen
  • geheugenonderzoek, met behulp van Vester geheugentest.

Visuele screening