Werkgeheugen training

U kunt bij mij terecht voor een werkgeheugentraining met Jungle Memory. Thuis/op school en deels in mijn praktijk traint uw kind 4 x 20 minuten per week voor een periode van 8 weken het werkgeheugen via de computer. Dit gaat onder toezicht van mij als coach van de Jungle Memory werkgeheugen interventie.

Werkwijze

  1. Intakegesprek (60 min) met de instructie voor ouders en kind en 1e keer oefenen onder begeleiding van de coach
  2. 8 weken oefenen met het programma. Eén keer per week 30 min oefenen met instructie en feedback bij de coach. Drie keer per week 20 min thuis oefenen onder begeleiding van een ouder
  3. Nagesprek (45 min)

In het programma kun je pauzeren voor b.v. een vakantieperiode.

Kenmerken van een slecht werkgeheugen:

o Weinig vorderingen in lezen en rekenen
o Moeilijkheden met het opvolgen van instructies
o Problemen met leeractiviteiten waarbij informatie onthouden en verwerkt moet worden
o Moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten
o Lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk afleidbaar
o Moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen
o Moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken
o Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan.

Quicksand

Code Breaker

River Crossing

Met rekenen het werkgeheugen vergroten…

Een training met de Jungle Memory methode kan de leereffecten verbeteren op de basisschool en voortgezet onderwijs, voor leerlingen van 7-16 jaar. Deze training is o.a. zeer effectief in combinatie met een RT traject, training op leergebied (.b.v. bij automatiseren van rekenstof) of een dyslexie behandeling bij b.v. de OBD

Psychologenpraktijk Gerrits introduceerde als eerste praktijk in Nederland de Jungle Memory Werkgeheugeninterventie. Jungle Memory is nog vrij nieuw en kent enkele mooie gecontroleerde studies.  Jungle Memory behoort tot de zogenaamde nieuwe generatie werkgeheugeninterventie en is ontwikkeld, na tien jaar studie en onderzoek, door Tracy Packiam Alloway en Ross Alloway.

Verschillen met de eerste generatie werkgeheugeninterventies zijn:

– Trainen aan de hand van taken die relevant zijn voor school (vergroting van de visuele verwerkingssnelheid, letterherkenning, woordherkenning, rekenvaardigheden).

– Trainen aan de hand van dubbeltaken (in tegenstelling tot de eenvoudige reeksen bij de eerste generatie trainingen).

– Jungle Memory is ontwikkeld samen met scholen door de Universiteit van Durham (U.K.) en mikt vooral naar effecten op Spelling, Rekenvaardigheden, Tekstbegrip, IQ-score en verbeteringen in scores m.b.t. het Leerlingvolgsysteem. De interventie pretendeert niet een behandelvorm voor ADHD te zijn, maar positioneert zich nadrukkelijk als een aanvullende interventie voor kinderen met concentratie- en leerproblemen.

– De interventie is opgezet volgens de nieuwste inzichten met betrekking tot trainingsintensiteit. Studies uit Zwitserland laten zien dat het beter is de training iets minder vaak per week (minder dan 5 maal) en wat meer weken achter elkaar te doen (6 tot 8 weken in plaats van 5). Ook blijkt uit onderzoek dat een tijdsduur van 20 minuten per keer trainen voldoende is om een goed effect te bereiken (in plaats van 45-60 minuten).

– De interventie kan thuis of op school gedaan worden en door “De wijze van leren” gevolgd en begeleid worden.