Visuele screening

Bij leerlingen die bij “De wijze van leren” een training gaan volgen kan ik een visuele screening doen met behulp van een bioptor. Een bioptor is een meetinstrument dat het samenwerken van de ogen toetst. Problemen met spelling, lezen of concentratie kunnen namelijk worden veroorzaakt door een visuele disfunctie of door kenmerken van een verstoorde oogsamenwerking.

Onderzoek

Bij een standaard oogmeting bij de opticien of de oogarts wordt alleen gekeken naar de gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. De oogmeting brengt geen visuele disfunctie aan het licht. Een goed zicht en goede gezondheid sluiten niet uit dat er toch problemen zijn met de samenwerking van de ogen!

Door middel van een visuele screening met de bioptor kan onderzocht worden of problemen mogelijk ontstaan door een visuele disfunctie.
Als uit de screening blijkt dat er sprake is van een ‘verdachte’ en/of zwakke score wat duidt op een visuele disfunctie, verwijs ik door naar Oogzorg Limmen.
Daar zal de functioneel optometrist de visuele functies en de samenwerking van de ogen beoordelen. Vervolgens wordt een oog-trainingsadvies gegeven.